Kontakt

Informacji dotyczących STOŁÓWKI można uzyskać pod nr tel.: 601 435 550 lub mailem biuro@stolowka151.pl

Informacji dotyczących SKLEPIKU SZKOLNEGO można uzyskać pod nr tel.: 790 808 132

Odwoływanie posiłków/jednorazowe domawianie SMS na nr tel.: 790 808 132

Konto stołówki:

mBank: 79 1140 2004 0000 3902 7435 5046

Dane firmy:

Elżbieta Sawka Przysmak Gusto

Lipińskiego 2

30-349 Kraków

Płatności za posiłki: W tytule przelewu należy podać: podać imię, nazwisko dziecka i klasę, okres za jaki jest opłata oraz rodzaj posiłku.

Jeśli dziecko ma zaplanowane nieobecności na nadchodzący(wycieczka, wyjście z klasą, konkurs) należy od razu je odwołać w systemie i wpłacić kwotę pomniejszoną o planowane nieobecności.

Płatności za KARTĘ: W tytule przelewu należy napisać: ”KAUCJA ZA KARTĘ ELEKTRONICZNĄ” oraz podać imię, nazwisko dziecka i klasę. Płatności za kartę proszę nie łączyć z innymi płatnościami.

Kontakt e-mail: biuro@stolowka151.pl