FAQ

Jak zapisać dziecko na stołówkę?

Proszę pobrać ze strony www.stolowka151.pl właściwa dla dziecka kartę zgłoszenia, wypełnić ją i odesłać w formie elektronicznej na adres biuro@stolowka151.pl, w tytule podać imię, nazwisko dziecka i klasę. Dalsze kroki w zakładce ZAPISY.

Karta zgłoszenia- co wpisać w punkcie 4. okres zgłoszenia od … do …

Najpraktyczniejsza opcja to: od dnia pierwszego posiłku do końca roku szkolnego. Można wypisać kartę także na pierwszy semestr lub na pierwszy miesiąc, ale w takim wypadku trzeba będzie po tym okresie wypisywać i wysłać kartę jeszcze raz. Z obiadów można zrezygnować wysyłając maila z rezygnacją.

Jak można uzyskać dostęp do Portalu Rodzica?

Dostęp do Portalu Rodzica można uzyskać na podstawie karty zgłoszenia, wtedy dziecku zostaje założone konto w systemie LOCA, a Rodzic otrzymuje link aktywacyjny do Portalu Rodzica. Przy pierwszym logowaniu rodzic sam definiuje hasło dostępu. W przypadku nie otrzymania takiego linku – prosimy o kontakt mailowy. Dane są wysyłane na maila zdefiniowanego w karcie zgłoszenia.

Do czego służy Portal Rodzica?

Panel rodzica umożliwia śledzenie kosztów za zamówione posiłki, dokonywanie płatności on-line oraz umożliwia odwoływanie posiłków zgodnie z regulaminem.

Ile kosztują posiłki?

Ceny za posiłki podane są na stronie www.stolowka151.pl w zakładce Opłaty. Opłaty do pobrania-to plik zawierający opłaty, jakie są prognozowane na bieżący miesiąc. Szczegółowy cennik-to plik zawierający zestawienie pojedynczych posiłków i zestawów dla różnych grup konsumentów (posiłki abonamentowe i posiłki wykupowane pojedynczo).

Jak zapłacić za obiady?

Za obiady można zapłacić bezpośrednio on-line z systemu LOCA (poprzez Portal Rodzica) po uprzednim zalogowaniu się do niego (system informuje o należności, jaka nalicza się za wybrane posiłki w danym miesiącu). Płatność dokonana on-line księguje się w systemie na koncie dziecka od razu.

Można też przelać naliczoną kwotę na konto stołówki nr 79 1140 2004 0000 3902 7435 5046 za pomocą standardowego przelewu bankowego, a przelew opisać imieniem i nazwiskiem dziecka, klasą i okresem, którego dotyczy płatność. Taka płatność księguje się z kilkudniowym opóźnieniem.

Do kiedy trzeba zapłacić za obiady?

Za posiłki płatność pobierana jest z góry, zazwyczaj do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków.

Co to jest karta elektroniczna na obiady?

Do konta dziecka zostaje przypisana imienna karta elektroniczna, która jest niezbędna do otrzymania posiłku. Karta jest zdeklarowana w systemie i karty nie wolno udostępniać innym osobom pod rygorem blokady. Przed pobieraniem posiłku dziecko przykłada kartę do czytnika.

Jak otrzymać kartę elektroniczną – dla pierwszoklasisty?

Wszystkie dzieci z pierwszych klas lub zerówki, które zostaną zapisane na stołówkę do 1 września otrzymają karty bezpośrednio do sal lekcyjnych 2 września przed obiadem. W dniu zapisania dziecka na stołówkę należy wpłacić kaucję za kartę 20,00 zł na konto stołówki.

Co jeśli dziecko zapomni karty?

Jeśli dziecko zapomni karty, zgłasza się do sklepiku szkolnego gdzie po weryfikacji otrzyma bloczek zastępczy na bieżący dzień.

Co jeśli dziecko zgubi kartę?                                           

Jeśli dziecko zgubi kartę, należy o tym fakcie poinformować SMS’em na nr telefonu: 790 808 132, w celu zablokowania karty, a dziecko zgłasza się do sklepiku, gdzie po weryfikacji otrzyma bloczek zastępczy na bieżący dzień. Czas szukania karty to max. trzy dni (za każdym razem musi się zgłaszać po zastępczy bloczek). Jeśli karta nie znajdzie się w ciągu trzech dni, należy wysłać na ten sam numer telefonu prośbę o wyrobienie karty i wpłacić na konto 20,00 zł. Na czwarty rano dzień dziecko ma przygotowaną nową kartę w sklepiku.

Co jeśli karta się znajdzie?

O znalezieniu karty należy poinformować SMS’em na nr telefonu: 790 808 132, aby mogła być dalej używana musi zostać ponownie aktywowana w systemie.

Jak odwoływać obiady?

Obiady można odwołać wyłącznie w systemie LOCA  w Portalu Rodzica na bieżący dzień do godz. 8.00., śniadania klas 0 do 14:30 dnia wcześniejszego, wycieczki gdzie jedzie cała klasa do 14:30 dnia wcześniejszego.

Co jeśli nie odwoła się obiadu?

Nieodwołany obiad można odebrać ze Stołówki, cena 1 opakowania 1zł. Obiady pakujemy przed rozpoczęciem wydawania, dlatego chęć odbioru należy zgłosić najdalej do godz. 11.00 SMS na nr telefonu: 790 808 132. Obiady można odbierać od godz.: 11:30.

Czy pieniążki za odwołane obiady są zwracane czy odliczane?

Podczas odwoływania obiadów, konto dziecka automatycznie powiększa się o kwotę odwołanych posiłków – widać to od razu w Portalu Rodzica. Należność za kolejny miesiąc, automatycznie pomniejsza się o tą kwotę.

Kiedy dzieci chodzą na obiady?

Dzieci z klas 1-3 chodzą na posiłki między przerwami ze swoją wychowawczynią lub wychowawcami świetlicowymi, harmonogram mają dostosowany do godzin lekcyjnych.

Dzieci z klas 4-8 chodzą na posiłki na przerwach obiadowych 11:40-12:00 i 12:45-13:05

Co jeśli dziecko ma alergię/nietolerancję pokarmową?

Jeśli dziecko ma alergię/nietolerancję, prosimy o kontakt telefoniczny i szczegółowe opisane zaleceń żywieniowych w mailu. Nie żywimy dzieci z celiakią. W karcie zgłoszenia należy napisać w dodatkowych adnotacjach: rodzaj alergii/nietolerancji pokarmowej.