Portal rodzica

PORTAL RODZICA-zasady korzystania

 1. Wraz z zapisaniem dziecka na stołówkę rodzic/opiekun otrzymuje dostęp do „PORTALU RODZICA”. Link do Portalu Rodzica: https://stolowka151.loca.pl/.
 2. Portal rodzica  daje możliwość:
  1. wglądu w stan płatności za posiłki
  2. samodzielnego odwołania posiłków do godz. 8:00
  3. dokonywania bezprowizyjnych płatności on-line
  4. uzupełniania/aktualizowania  danych osobowych
 3. Po otrzymaniu dostępu do Portalu Rodzica,  rodzic sam uzupełnia dane:  imię i nazwisko dziecka, klasę, telefon kontaktowy oraz definiuje hasło do logowania.
 4. Odwoływanie posiłków rodzic wykonuje samodzielnie przez Portal Rodzica do godz. 8:00 danego dnia za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca.
 5. Płatności on-line można dokonywać bezpośrednio z poziomu Portalu Rodzica, są one bezprowizyjne oraz księgowane na koncie dziecka zaraz po dokonaniu płatności.
 6. Rodzic on-line może sprawdzać saldo na koncie dziecka:
  • saldo 0,00, oznacza, że zdeklarowane posiłki są opłacone w całości
  • saldo na minusie (np.:-31,00), oznacza, że jest niedopłata i jakieś posiłki nie zostały opłacone
  • saldo na plusie (np.: 31,00), oznacza, że na koncie jest nadpłata wynikająca z odwołanych posiłków, która automatycznie pomniejszy płatność w kolejnym miesiącu.

8. Konto dziecka nie powinno mieć salda ujemnego (z wyłączeniem kilku ostatnich dni miesiąca, gdy zapisała sie już należność za kolejny miesiąc)

9. Każde niezgodności w naliczeniach systemu należy na bieżąco wyjaśniać, aby nie powstało saldo ujemne.

10. Aby dziecko mogło korzystać z obiadów, płatność powinna wpłynąć na konto stołówki do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego nowy miesiąc (wyjątkiem jest miesiąc wrzesień).

11. Opis funkcjonalności i terminów PORTALU RODZICA, znajduje się w Regulaminie Portalu Rodzica.

12. Opis korzystania z PORTALU RODZICA, znajduje się w Instrukcji obsługi Portalu Rodzica.