ZWROTY OPŁAT ZA OBIADY ZA MIESIĄC MARZEC 2020.

Nadpłaty za miesiąc marzec zostaną zwrócone na konta, z których wpłynęły do końca bieżącego miesiąca.