PRACA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W TRAKCIE AKCJI ZIMA 2020.

Stołówka szkolna w trakcie trwania Akcji Zima 2020 przygotowuje dla dzieci obiady. Dzieci można zapisywać mailowo (biuro@stolowka151.pl), w tytule maila proszę wpisać obiady akcja zima. W treści e-maila proszę podać dane dziecka i na jakie posiłki dziecko ma być zapisane. Dziękujemy.