PRACA STOŁÓWKI OD 02.09.2020.

Stołówka rozpoczyna pracę 2 września 2020 i będzie prowadziła działalność zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Ze względu na ustalenie harmonogramu korzystania z obiadów prosimy o zapisywanie  dzieci na żywienie do piątku 28.08.2020.

Zapisy dzieci na stołówkę można dokonywać tylko w formie elektronicznej, przysyłając zeskanowaną kartę zapisu lub zdjęcie karty zapisu dziecka na stołówkę wraz z podpisaną deklaracja RODO na adres mailowy biuro@stolowka151.pl.

Opłaty za stołówkę powinny być wnoszone do końca miesiąca poprzedzającego wydawanie posiłków.

Saldo dziecka rozpoczynającego żywienie powinno wynosić 0.

Aktualny cennik znajduje się na stronie stołówki (ceny nie uległy zmianom w stosunku do marca 2020)

Rodzice dzieci, które mają konta stołówkowe w programie Loca, prosimy o sprawdzenie salda, jeśli są jakieś niezgodności należy je wyjaśnić do 30 sierpnia 2020.

Proszę również sprawdzić czy dzieci posiadają karty stołówkowe, jeśli nie to należy wyrobić nowe.

Rodzice dzieci, które nie korzystały jeszcze ze stołówki dostaną dostęp do swojego konta, jak również kartę stołówkową w opisanej kopercie, karty będą do odbioru 1-2 września na terenie stołówki.

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie stołówki (www.stolowka151.pl) w zakładce: Dokumenty.